Vill du arbeta med ungdomar i en spännande ålder på tröskeln till vuxenlivet? Då är ämneslärarutbildning något för dig. Som ämneslärare undervisar du antingen i grundskolan, gymnasieskolan eller vuxenutbildningen.

Ämneslärarutbildning: Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Matematik

Detta är en programinriktning av Ämneslärarutbildning

Sammanfattning

Vill du arbeta med ungdomar i en spännande ålder på tröskeln till vuxenlivet? Då är ämneslärarutbildning något för dig. Redan under första terminen får du känna på din framtida yrkesroll på en skola. Du gör din verksamhetsförlagda utbildning under ledning av erfarna lärare och handledare genom hela utbildningen. Den täta kontakten med skolan gör att du kan använda dina praktiska erfarenheter i de teoretiska studierna.Utbildningen ger dig gedigna ämneskunskaper och förmågan att stödja elevers kunskapsutveckling och att bedöma och betygsätta deras prestationer.
Matematik och lärande är ett mångfacetterat ämne som betonar problemlösning, samband och kommunikation i sociala, kulturella och vetenskapliga sammanhang. Ämnesstudierna i matematik omfattar 90 hp. Därutöver väljer du två ämnen om vardera 45 hp.

Följande ämneskombinationer är möjliga som andra/tredjeämne med matematik som förstaämne hösten 17:
 • Biologi/Kemi (behörighetskrav BiB, KeB eller Biologi 2, Kemi 2)
 • Biologi/Teknik (behörighetskrav BiB, KeA, NkB (kan ersättas av FyA) eller Biologi 2, Kemi 1, Naturkunskap 2 (kan ersättas av Fysik 1a alternativt 1b1+1b2)
 • Fysik/Kemi (behörighetskrav BiA, FyB, KeB eller Biologi 1, Fysik 2, Kemi 2)
 • Fysik/Teknik (behörighetskrav FyB, NkB (kan ersättas av BiA+KeA) eller Fysik 2, Naturkunskap 2 ( kan ersättas av Biologi 1 + Kemi 1)
 • Historia/Geografi (behörighetskrav HiA eller Historia 1b alternativt Historia 1a1+1a2)
 • Religion/Geografi
Fysikkurserna är förlagda till Lund
Behörighetskraven för andra- respektive tredjeämne prövas vid ansökan till dessa inom utbildningens ram. Ytterligare ämneskombinationer kan tillkomma. Ämneskombinationerna ges under förutsättning att det finns tillräckligt antal sökande.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B, Samhällskunskap A, Ma D. Eller: Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2, Matematik 4.(Områdesbehörighet A6c/6C)
Observera att ytterligare behörighetskrav kan finnas för de ämnen du väljer under utbildningen.

Urval:

betyg 66% högskoleprov 34%

Om utbildningen

Du kombinerar dina studier på ämneslärarutbildningen genom att välja ett förstaämne och ett andra- respektive tredjeämne.

Översikt tvåämneskombinationer årskurs 7-9 antagning hösten 2020

 

Förstaämne

             

Andraämne

Bild Engelska Histora Idrott Matematik Religion Samhälls-
kunskap
Svenska
Engelska BdEN   HiEn IdEn MaEn ReEn ShEn SvEn
Geografi     HiGe     ReGe ShGe  
Historia BdHi         ReHi ShHi  
Idrott   EnId HiId   MaId ReId ShId SvId
Moderna språk* BdMs EnMs HiMs IdMs MaMs ReMs ShMs SvMs
Religion BdRe   HiRe       ShRe  
Svenska som andraspråk
BdSva EnSva HiSva IdSva MaSva ReSva ShSva SvSva

*Moderna språk, dvs Franska, Spanska eller Tyska är förlagda till Lund

Översikt treämneskombinationer årskurs 7-9 antagning hösten 2020

 

Förstaämne

           

Andra- och tredjeämne

Bild Engelska Idrott Matematik Religion Samhälls-
kunskap
Svenska
Biologi och Teknik BdBiTk EnBiTk IdBiTk MaBiTk     SvBiTk
Fysik och Teknik BdFyTk EnFyTk IdFyTk MaFyTk     SvFyTk
Geografi och Historia BdGeHi EnGeHi IdGeHi MaGeHi ReGeHi ShGeHi SvGeHi
Religion och Historia BdReHi EnReHi IdReHi MaReHi   ShReHi SvReHi

Översikt ämneskombinationer gymnasieskolan antagning hösten 2020

 

Förstaämne

           

Andraämne

Engelska Historia Idrott Matematik Religion Samhälls-
kunskap
Svenska
Engelska   HiEn IdEn MaEn ReEn ShEn SvEn
Fysik*       MaFy      
Historia EnHi   IdHi MaHi ReHi ShHi SvHi
Idrott EnId HiId   MaId ReId ShId SvId
Moderna språk* EnMs
IdMs MaMs

SvMs
Naturkunskap EnNk
IdNk MaNk     SvNk
Religion EnRe HiRe IdRe MaRe   ShRe SvRe
Svenska som andraspråk EnSva HiSva IdSva MaSva ReSva ShSva SvSva

*Moderna språk, dvs Franska, Italienska, Kinesiska, Spanska eller Tyska är liksom Fysik förlagda till Lund

Utbildningsplan

Utbildningsplan för studenter antagna höst 2017

Programkod:
LALAM version 7
Engelsk benämning:
Master of Arts/Science in Secondary Education
Undervisningsspråk:
Svenska och engelska
Inrättandedatum:
19 november 2010
Fastställandedatum:
06 mars 2017
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
28 augusti 2017

Förkunskapskrav

 • Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Bild 270 hp
  Grundläggande behörighet + Engelska B, Samhällskunskap A. Eller: Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2, (Områdesbehörighet A6c/6C)
  Observera att ytterligare behörighetskrav kan finnas för de ämnen du väljer under utbildningen.
 • Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Engelska 270 hp
  Grundläggande behörighet + Engelska B, Samhällskunskap A. Eller: Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2, (Områdesbehörighet A6c/6C)
  Observera att ytterligare behörighetskrav kan finnas för de ämnen du väljer under utbildningen.
 • Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Historia 270 hp
  Grundläggande behörighet + Engelska B, Samhällskunskap A, Historia A. Eller: Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2, Historia 1b / 1a1 + 1a2(Områdesbehörighet A6c/6C)
  Observera att ytterligare behörighetskrav kan finnas för de ämnen du väljer under utbildningen.
 • Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Idrott 270 hp
  Grundläggande behörighet + Engelska B, Samhällskunskap A, IdhA, MaB, NkB alt BiA + FyA + KeA. Eller: Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2, Idrott och hälsa 1 eller motsvarande kunskaper, Matematik 2a /2b / 2c, Naturkunskap 2 alternativt Biologi 1 + Fysik 1a / 1b1 + 1b2 + Kemi 1.
  (Områdesbehörighet A6c/6C)
  Observera att ytterligare behörighetskrav kan finnas för de ämnen du väljer under utbildningen.
 • Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Matematik 270 hp
  Grundläggande behörighet + Engelska B, Samhällskunskap A, Ma D. Eller: Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2, Matematik 4.(Områdesbehörighet A6c/6C)
  Observera att ytterligare behörighetskrav kan finnas för de ämnen du väljer under utbildningen.
 • Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Religion 270 hp
  Grundläggande behörighet + Engelska B, Samhällskunskap A, Eller: Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2, (Områdesbehörighet A6c/6C).
  Observera att ytterligare behörighetskrav kan finnas för de ämnen du väljer under utbildningen.
 • Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Samhällskunskap 270 hp
  Grundläggande behörighet + Engelska B, Samhällskunskap A, ShB, MaB. Eller: Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2, Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 2.(Områdesbehörighet A6c/6C)
  Observera att ytterligare behörighetskrav kan finnas för de ämnen du väljer under utbildningen.
 • Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Svenska 270 hp
  Grundläggande behörighet + Engelska B, Samhällskunskap A, Eller: Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2,(Områdesbehörighet A6c/6C)
  Observera att ytterligare behörighetskrav kan finnas för de ämnen du väljer under utbildningen.
 • Gymnasieskolan, förstaämne Engelska 300 hp
  Grundläggande behörighet + Engelska B, Samhällskunskap A, Eller: Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2, (Områdesbehörighet A6c/6C)
  Observera att ytterligare behörighetskrav kan finnas för det ämne du väljer under utbildningen.
 • Gymnasieskolan, förstaämne Historia 300 hp
  Grundläggande behörighet + Engelska B, Samhällskunskap A, Historia A. Eller: Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2, Historia 1b / 1a1 + 1a2(Områdesbehörighet A6c/6C)
  Observera att ytterligare behörighetskrav kan finnas för det ämne du väljer under utbildningen.
 • Gymnasieskolan, förstaämne Idrott 300 hp
  Grundläggande behörighet + Engelska B, Samhällskunskap A, IdhA, MaB, NkB alt BiA + FyA + KeA. Eller: Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2, Idrott och hälsa 1 eller motsvarande kunskaper, Matematik 2a /2b / 2c, Naturkunskap 2 alternativt Biologi 1 + Fysik 1a / 1b1 + 1b2 + Kemi 1.
  (Områdesbehörighet A6c/6C)
  Observera att ytterligare behörighetskrav kan finnas för det ämne du väljer under utbildningen.
 • Gymnasieskolan, förstaämne Matematik 300 hp
  Grundläggande behörighet + Engelska B, Samhällskunskap A, Ma D. Eller: Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2, Matematik 4. (Områdesbehörighet A6c/6C)
  Observera att ytterligare behörighetskrav kan finnas för det ämne du väljer under utbildningen.
 • Gymnasieskolan, förstaämne Religion 300 hp
  Grundläggande behörighet + Engelska B, Samhällskunskap A, Eller: Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2, (Områdesbehörighet A6c/6C).
  Observera att ytterligare behörighetskrav kan finnas för det ämne du väljer under utbildningen.
 • Gymnasieskolan, förstaämne Samhällskunskap 300 hp
  Grundläggande behörighet + Engelska B, Samhällskunskap A, ShB, MaB. Eller: Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2, Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 2.(Områdesbehörighet A6c/6C)
  Observera att ytterligare behörighetskrav kan finnas för det ämne du väljer under utbildningen.
 • Gymnasieskolan, förstaämne Svenska 300 hp
  Grundläggande behörighet + Engelska B, Samhällskunskap A, Eller: Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2, (Områdesbehörighet A6c/6C)
  Observera att ytterligare behörighetskrav kan finnas för det ämne du väljer under utbildningen.

Upplägg

Ämneslärarutbildningen är utformad för att tillgodose de krav som ett föränderligt samhälle ställer på skola och lärare och består av sammanhållna studier inom ett program med två inriktningar. Ämneslärarutbildningen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 omfattar 270 högskolepoäng. Inriktningen innehåller kurser på avancerad nivå om sammanlagt 60 högskolepoäng. Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i gymnasieskolan omfattar 300 eller när så krävs 330 högskolepoäng. Inriktningen innehåller kurser på avancerad nivå om sammanlagt 90 högskolepoäng.
Utbildningen innehåller studier inom lärarutbildningsämnen med relevans för undervisning i något av skolväsendets ämnen för vilket det finns en fastlagd kurs- eller ämnesplan samt studier inom utbildningsvetenskaplig kärna. Från början och under större delen av utbildningen deltar studenten i arbetet på en partnerskola där den verksamhetsförlagda utbildningen genomförs i samverkan mellan berörd kommun/berörd skola och högskolan. Den verksamhetsförlagda utbildningen är förlagd inom relevant verksamhet och ämne och omfattar alltid minst 20 veckor (30 högskolepoäng) fördelade på fem perioder om fyra veckor.
I lärarutbildningsämnena integreras studier inom ämne och ämnesdidaktik med delar av utbildningsvetenskaplig kärna och verksamhetsförlagd utbildning inom relevant verksamhet och ämne. Lärarutbildningsämnena ges som första- och andraämne samt för inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 som tredjeämne. I förstaämnet ingår självständiga arbeten om sammanlagt 30 högskolepoäng, varav ett arbete om 15 högskolepoäng på grundnivå och ett arbete (examensarbete) om 15 högskolepoäng på avancerad nivå.
Ämneslärarutbildningen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 innehåller ett förstaämne som omfattar minst 90 högskolepoäng inom ämne och ämnesdidaktik. Därutöver innehåller inriktningen ett andra- och ett tredjeämne. När förstaämnet utgörs av bild eller musik kan det antingen kombineras med ett andraämne eller med ett andra- och ett tredjeämne. När två av lärarutbildningsämnena svenska, samhällskunskap eller musik ingår i utbildningen innehåller inriktningen inget tredjeämne. Andraämnet omfattar minst 45 högskolepoäng inom ämne och ämnesdidaktik alternativt minst 90 högskolepoäng inom ämne och ämnesdidaktik. Tredjeämnet omfattar minst 45 högskolepoäng inom ämne och ämnesdidaktik.
Ämneslärarutbildningen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan innehåller ett förstaämne som omfattar minst 120 högskolepoäng inom ämne och ämnesdidaktik. Därutöver innehåller inriktningen ett andraämne. Andraämnet omfattar minst 90 högskolepoäng inom ämne och ämnesdidaktik alternativt minst 120 högskolepoäng inom ämne och ämnesdidaktik då andraämnet utgörs av svenska, samhällskunskap eller musik.
För båda inriktningarna gäller att lärarutbildningsämnena därutöver utgörs av ämnesrelaterad verksamhetsförlagd utbildning samt ämnesrelaterad utbildningsvetenskaplig kärna.
Inriktningarna ges med ett begränsat antal ämneskombinationer.
Studierna inom den utbildningsvetenskapliga kärnan omfattar 60 högskolepoäng och anknyter till kommande yrkesutövning och omfattar följande:
– skolväsendets historia, organisation och villkor samt skolans värdegrund, innefattande de
grundläggande demokratiska värderingarna och de mänskliga rättigheterna,
– läroplansteori och didaktik,
– vetenskapsteori och forskningsmetodik,
– utveckling, lärande och specialpedagogik,
– sociala relationer, konflikthantering och ledarskap,
– bedömning och betygsättning,
– utvärdering och utvecklingsarbete, och
– elevers språk- och kunskapsutveckling i ett samhälle kännetecknat av kulturell mångfald.
Vissa delar av den utbildningsvetenskapliga kärnan som framför allt rör didaktik, styrdokument, elevers språk- och kunskapsutveckling samt bedömning och betygssättning integreras med de ämnes- och ämnesdidaktiska studierna inom lärarutbildningsämnena. Övriga delar av den utbildningsvetenskapliga kärnan läses i separata kurser.
Examination
Examinationen utformas utifrån de lärandemål som anges för kurserna.
Examination av verksamhetsförlagd utbildning utformas i en tillämplig progression över terminerna och utformas för att ge underlag för en helhetsbedömning av studentens lämplighet för läraryrket. Examinator utses av högskolan. Partnerskolan medverkar i bedömningen av den verksamhetsförlagda utbildningen genom att lämna underlag till examinator.
Studenten ska under hela sin utbildningstid ges möjlighet att med berörd/a lärare i skolan och på högskolan diskutera utvecklingen av sin yrkeskompetens.
På utbildningens samtliga kurser inklusive kurser i verksamhetsförlagd utbildning används betygen Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd.
I de fall tveksamhet uppstår om en students möjlighet att med godkänt resultat fullfölja den påbörjade utbildningen eller om dennes lämplighet för yrket ska snarast genom vägledande samtal med berörd lärare och institutionsledning prövas om studenten ska avrådas att fortsätta utbildningen.

Innehåll

Kurslista:

Lärandemål

Utdrag ur Högskolelagen 2006:173
"Utbildning på grundnivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella eller specialutformade program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper. (…) Utbildning på grundnivå skall utveckla studenternas
- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
- beredskap att möta förändringar i arbetslivet.
Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att
- söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
- följa kunskapsutvecklingen, och
- utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.
Utbildning på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper. Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå,
- ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
- utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
- utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete."
Utdrag ur SFS 2010:1064
"Mål
För ämneslärarexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som ämneslärare i den verksamhet som utbildningen avser. Studenten ska även visa kunskap och förmåga för annan undervisning för vilken examen enligt gällande föreskrifter kan ge behörighet.
Kunskap och förståelse
För ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i årskurs 7–9 ska studenten
– visa sådana ämneskunskaper som krävs för yrkesutövningen, inbegripet såväl överblick över ämnesstudiernas huvudområde som fördjupade kunskaper inom vissa delar av detta område och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete.
För ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan ska studenten
– visa sådana ämneskunskaper som krävs för yrkesutövningen, inbegripet såväl brett kunnande inom ämnesstudiernas huvudområde som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av detta område och fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete.
För ämneslärarexamen ska studenten också
– visa sådana kunskaper i didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik som krävs för undervisning och lärande inom det eller de ämnen som utbildningen avser och för den verksamhet i övrigt som utbildningen avser samt visa kännedom om vuxnas lärande,
– visa fördjupad kunskap om vetenskapsteori samt kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder, och visa kunskap om relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen,
– visa sådan kunskap om barns och ungdomars utveckling, lärande, behov och förutsättningar som krävs för den verksamhet som utbildningen avser,
– visa kunskap om och förståelse för sociala relationer, konflikthantering och ledarskap,
– visa kunskap om skolväsendets organisation, relevanta styrdokument, läroplansteori och olika pedagogisk-didaktiska perspektiv samt visa kännedom om skolväsendets historia, och
– visa fördjupad kunskap om bedömning och betygsättning.
Färdigheter och förmåga
För ämneslärarexamen ska studenten
– visa fördjupad förmåga att skapa förutsättningar för alla elever att lära och utvecklas,
– visa fördjupad förmåga att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över egna och andras erfarenheter samt relevanta forskningsresultat för att därigenom bidra till utvecklingen av yrkesverksamheten och kunskapsutvecklingen inom ämnen, ämnesområden och ämnesdidaktik,
– visa förmåga att ta till vara elevers kunskaper och erfarenheter för att stimulera varje elevs lärande och utveckling,
– visa förmåga att tillämpa sådan didaktik och ämnesdidaktik inklusive
metodik som krävs för undervisning och lärande inom det eller de ämnen som
utbildningen avser och för den verksamhet i övrigt som utbildningen avser,
– visa förmåga att självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning och den pedagogiska verksamheten i övrigt i syfte att på bästa sätt stimulera varje elevs lärande och utveckling,
– visa förmåga att identifiera och i samverkan med andra hantera specialpedagogiska behov,
– visa förmåga att observera, dokumentera och analysera elevers lärande och utveckling i förhållande till verksamhetens mål och att informera och samarbeta med elever och deras vårdnadshavare,
– visa förmåga att kommunicera och förankra skolans värdegrund, inbegripet de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna,
– visa förmåga att förebygga och motverka diskriminering och annan kränkande behandling av elever,
– visa förmåga att beakta, kommunicera och förankra ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv i den pedagogiska verksamheten,
– visa kommunikativ förmåga i lyssnande, talande och skrivande till stöd för den pedagogiska verksamheten,
– visa förmåga att säkert och kritiskt använda digitala verktyg i den pedagogiska verksamheten och att beakta betydelsen av olika mediers och digitala miljöers roll för denna, och
– visa förmåga att i den pedagogiska verksamheten utveckla färdigheter som är värdefulla för yrkesutövningen.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För ämneslärarexamen ska studenten
– visa självkännedom och empatisk förmåga,
– visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot elever och deras vårdnadshavare,
– visa förmåga att i det pedagogiska arbetet göra bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna, i synnerhet barnets rättigheter enligt barnkonventionen, samt en hållbar utveckling, och
– visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och utveckla sin kompetens i det pedagogiska arbetet. ”
För ämneslärarexamen vid Malmö högskola ska studenten också
– visa kunskap om och förmåga att beakta innebörden av interkulturalitet, medborgerlig bildning samt lärande för hållbar utveckling i pedagogisk yrkesverksamhet,
– visa kunskap om och förmåga att beakta sambandet mellan det ämnesspecifika språket och elevers kunskapsutveckling ur ett första- och andraspråksperspektiv.

Examen

Ämneslärarexamen.

Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 eller Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan.
Ämneslärarexamen avläggs på avancerad nivå och uppnås efter att studenten uppnått erforderliga examensmål och poängkrav.
I examensbeviset anges de kurser som inräknas i examen samt titel på de självständiga arbetena.

Övrigt

Föreskrifter
I respektive kursplan framgår de förkunskapskrav som krävs för uppflyttning inom programmet.
För att äga tillträde till studier på utbildningens femte termin ska minst 90 högskolepoäng inom programstudierna vara godkända.
För att äga tillträde till kurs med självständigt arbete på avancerad nivå (examensarbete) ska självständigt arbete på grundnivå, 15 högskolepoäng, vara godkänt.
För att äga tillträde till kurs i verksamhetsförlagd utbildning ska närmast föregående kurs i verksamhetsförlagd utbildning vara godkänd.
Student äger endast rätt till ett omtentamenstillfälle för den verksamhetsförlagda utbildningen i en kurs.
Examensarbetet ska vara förberett för elektronisk publicering.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Lärande och samhälle.

Mer information om utbildningen

Studievägledning LS,

Anmälan

28 augusti 2017 Dagtid 100% Malmö

29 augusti 2016 Dagtid 100% Malmö